Wie ben ik.

wie ben ik

Mijn naam is Michiel van den Heuvel (1953)

Ik ben
- Drs in de filosofie (RU Groningen)

- Gestalttherapeut (NSG Amsterdam)

- Master Sc. in Gestalt Psychotherapy (Middlesex University London)

-basis- EMDR-therapeut

- Gecertificeerd lid van de NVAGT (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalt Therapie en Theorie), onze beroepsvereniging die waakt over de kwaliteit van ons werk door eisen te stellen aan intervisie, supervisie, bijscholingen. Er is een Ethische Kamer waar U eventueel met klachten terecht kunt. Voor verdere instructies gaat u naar de website van de NVAGT

- Gecertificeerd lid van de EAGT (European Association for Gestalt Therapy)

- Geregistreerd Therapeut bij de NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie)

- Geregistreerd Therapeut bij de EAP (Europian Association for Psychotherapy)

- ECP houder (Europees Certificaat voor Psychotherapy)

-AGB-code:94-009558 (persoon) & 94-57919(praktijk)  
dossiernr Kamer van Koophandel Noord Ned:020-49283                                    
Door al deze registraties zullen veel verzekering (afhankelijk van uw pakket) een deel of alle kosten van uw therapie vergoeden; u dient dit zelf uit te zoeken en te regelen.

- Opleider bij de Nederlandse Stichting Gestalt te Amsterdam.