Gestalttherapie

Gestalttherapeuten werken vanuit een zo volledig mogelijk beeld van hun cliënten. We verkennen in welke situaties ze zich bevinden en wat ze daarbij voelen, denken, willen en doen. Het probleem of de vraag waarmee ze komen is daar een onderdeel van. Slechts tegen de achtergrond van het geheel van hun omstandigheden, nu en in hun verleden, kunnen openingen naar de toekomst ontstaan.

Door stil te staan bij je verhouding tot de mensen om je heen en de dagelijkse wereld waarin je leeft, kun je veel leren over wie je bent. Daarbij stuit je meestal op vertrouwde patronen in je gedrag, die je lange tijd veel opgeleverd hebben en waar je dan ook enigszins mee vergroeid bent. Bij nader onderzoek kan blijken dat deze je langzamerhand meer in de weg zijn gaan zitten dan dat ze je een dienst bewijzen.

Als je helder kijkt wat je tegenhoudt met ze te breken, ontstaat er ruimte toe te komen aan wat je in je hart graag wilt. Hier komt plaats voor nieuwe benaderingen van jezelf en je situatie. Onbekende krachten, talenten en kwaliteiten komen in je naar boven en vragen om verwerkelijking in je dagelijks leven.

Gestalttherapeuten bieden je hierbij vooral steun en zullen je nergens toe dwingen. In feite lossen we in therapie weinig op maar zijn we vooral bezig je te helpen je vrijheid te herstellen zelf richting aan je leven te kunnen geven. Wanneer je vertrouwd raakt met je angsten en verlangens groeit je zelfvertrouwen en ben je meer opgewassen tegen wat het leven je brengt. Haast vanzelf zet je dan de stappen waar je aan toe bent en die passen bij je eigenheid van het moment.

 

Voor meer uitgebreide informatie over gestalttherapie, zie de link naar de NVAGT en de literatuurverwijzingen